NAHORU

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
HLÁŠENÍ ZÁVAD

Prohlížíte hlášení  

091123_cc6e

Stav zpracování
VYŘEŠENO

Název hlášení
Porušování veřejného pořádku - černé skládky velkoobjemového odpadu_2

Datum nahlášení
09.11.2023

Kategorie závady
Černá skládka

Popis závady
V sídlišti Teplice-Řetenice ul. (Buzulucká, Duchcovská, Jaselská, Sokolovská cesta, Zrenjaninská) se téměř u každého kontejnerového stání na směšný odpad opakovaně ukládá od bezohledných a lhostejných osob velkoobjemový odpad všeho druhu, který do popelnic ani jeho blízkosti nepatří. Tímto žádáme kompetentní úředníky OŽP Teplice, MPT a bytových družstev, aby přijali účinné opatření proti tomuto nežádoucímu a přestupkovému jednání. Nechceme se brzy dočkat, že sídliště Řetenice, se bude také jednou ostudně nazývat "vyloučená lokalita" jako byl Chanov, Jirkov, Předlice, Přednádraží (Ostrava) a další. VZKAZ - pro odpovědnou osobu úřednici Pavlíkovou - jak vidno z fotky, vaše neustálé opakování => doporučení nebo dobře míněné rady obyvatelům se míjí účinkem. Tímto žádáme o skutečné opatření-řešení, které bude účinné proti výše popsanému zlořádu. Slov bylo dost, nyní žádáme od odpovědných úředníků z OŽP Teplice SKUTKY!

Lokalita závady
Zrenjaninská, Teplice, Teplice

Přiložená fotografie
Zobrazit fotografii v originální velikosti

Fotografie závady

Toto hlášení řeší
Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)

Vyjádření k hlášení
Dobrý den. Odstranění velkoobjemového odpadu z kontejnerového stání zajistí společnost Marius Pedersen a.s. v co nejkratším časovém horizontu. Podnět též předávám vedení Městské policie Teplice. Není v kompetenci úřednic ŽP dohlížet na dodržování čistoty a pořádku veřejného prostranství, toto spadá do kompetence Městské policie. Občané mají dostatečnou možnost zbavovat se odpadů v souladu s vyhláškou a zdarma - viz informace zveřejněná na Hlášení závad kolegyní Pavlíkovou ze dne 17.10.2023 - http://hlaseni.teplice.cz/slozka.php?id=171023_da29
Jarmila Jurčíková, referent OŽP
-------------------------------------------------
Vážený pane, nápravu konkrétního stavu, který jste nahlásil (viz aktuální fotka připojená k tomuto hlášení závad), zajistila kolegyně Jurčíková obratem a stanovisko k problematice vám sdělila výše.

Já mám touto cestou také potřebu vám poslat VZKAZ. Takovou aroganci, kterou jste předvedl ve svém VZKAZU kolegyni Pavlíkové, jsem skutečně dlouho nezažila... Zpracovala vám velice fundovanou a všeobsahující odpověď (viz odkaz výše). Vaše poznámky na její adresu typu "vaše neustálé opakování/doporučení/dobře míněné rady obyvatelům" anebo "žádáme od odpovědných úředníků ŽP skutky" jsou více než mimo realitu. Byl byste tak laskav a sdělil mi "účinné opatření-řešení, které bude účinné proti výše popsanému zlořádu"? Zřejmě zapomínáte, že ten binec dělají lidé, s největší pravděpodobností vaši sousedé z dané lokality. Likvidaci veškerých odpadů platí město, a přesto máme takovou spoustu spoluobčanů, kteří se nestydí dělat takový binec téměř pod vlastními okny... Píšete, že "slov bylo dost, nyní žádáme od odpovědných úředníků z OŽP skutky" - nečekáte doufám, že se budu já a mé dvě kolegyně střídat u vašich kontejnerových stání a hlídat občany... Jaké skutky od nás prosím pěkně čekáte? Hlídky referentek OŽP? Kamery u každého kontejnerového stání? Nástražné systémy?
Dejte pragmatický a realizovatelný návrh řešení, jehož výsledkem bude absence velkoobjemu u kontejnerových stání, ideálně absence černých skládek po celých Teplicích, a já jej s radostí zrealizuji...
Je to pouze v lidech, vážený pane...a předpokládám, že i vám je tohle jasné...
Odpusťte si prosím pro příště invektivy na mé referentky, přijďte za mnou do kanceláře a vyříkejme si vše od zeleně až po odpady (zvala jsem vás nesčetněkrát - nikdy jste nedorazil) a přestaňte prosím pěkně nad míru únosnou zaměstnávat mě i mé referentky "maily/podněty výše uvedeného typu" - to, co trápí vás, trápí i nás, to mi věřte. Je to boj s větrnými mlýny a neukázněnost našich spoluobčanů demotivuje mě, mé referenty a pracovníky dodavatelské firmy rovněž.
Pokud někde uvidíte nepořádek, rozbitý mobiliář, nesvezené nádoby apod., bude rádi, pokud nás jednoduše upozorníte a my zajistíme nápravu jak nejrychleji to bude možné. Návrhy vašich systémových řešení mi prosím sdělte osobně - děkuji.
S pozdravem D. Teuschelová, vedoucí OŽP MgMT.

Jarmila Jurčíková má v kompetenci:
Závady na lavičkách, kašnách, fontánách, herních prvcích v oplocených i neoplocených dětstkých hřištích, závady na mobilních toaletách na dětstkých hřištích.

Vyhledat kontakt na řešitele na www.teplice.cz

Vytisknout hlášení

Zobrazit QR kód

Sdílet na Facebook

Poslat na email