NAHORU

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
HLÁŠENÍ ZÁVAD

Prohlížíte hlášení  

110120_b203

Stav zpracování
VYŘEŠENO

Název hlášení
Dlouhodobě znečištění chodníku a výskyt hlodavců.

Datum nahlášení
11.01.2020

Kategorie závady
Čištění komunikací

Popis závady
Dlouhodobě je znečišťován provozovatelem stravování chodník a dále zde dochází k výskytu hlodavců .

Lokalita závady
Husitská, Teplice, okres Teplice

není přiložena fotografie

Toto hlášení řeší
Iva Smetáková (odbor dopravy)

Vyjádření k hlášení
Dobrý den, děkujeme za nahlášení. V termínu od 13.1. do 17.1. bude provedeno místní šetření a následně vyhodnocení s opatřením k zamezení znečišťování místní komunikace. Pravidelně se chodník v Husitské ulici zametá 2x týdně, v pondělí a čtvrtek.
Na základě každodenního místního šetření v termínu od 13. - 17.1. nebylo shledáno znečišťování provozovatelem stravování, přikládám vyjádření se stanoviskem kolegyně z odboru životního prostředí k zamezení výskytu hlodavců:
Na místo byla vyslána deratizační firma, jejíž zástupce na místě našel kontejner s označením společnosti Petita s.r.o., v němž se pravděpodobně mimo jiné nacházejí zbytky potravin. S ohledem na skutečnost, že se v místě nenachází kanalizační vpusti ani v přilehlém parčíku jiná vstupní místa pro potkany (díry v zemi) byl vlastník předmětné nemovitosti upozorněn na výskyt hlodavců a požádán o upozornění nájemce na tento problém a připomenutí nutnosti deratizace dle § 57 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, podle kterého je každý povinen provádět běžnou ochrannou deratizaci jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů. Deratizační firma položila nástrahu do jediného dešťového kanálku v místě v pondělí 13.1.2020 a při následné kontrole byla nástraha netknutá.


Iva Smetáková má v kompetenci:
Čištění komunikací

Vyhledat kontakt na řešitele na www.teplice.cz

Vytisknout hlášení

Zobrazit QR kód

Sdílet na Facebook

Poslat na email