NAHORU

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
HLÁŠENÍ ZÁVAD

Prohlížíte hlášení  

220916_e771

Stav zpracování
VYŘEŠENO

Název hlášení
Parkování náměstí Svobody

Datum nahlášení
22.09.2016

Kategorie závady
Dopravní situace

Popis závady
Dobrý den, bydlíme v Krupské ulici a máme zaplacenou rezidentní kartu s parkováním na náměstí Svobody. Již delší čas máme problém zde v době placených hodin zaparkovat ( po této době nezaparkujeme už vůbec) Všimla jsme si, že zde již dlouhou dobu nefunguje hlídač, který dříve kontroloval auta a jejich ústřižky se zaplacením, takže si zde stojí auta bez řádného placení i celý den. Když jsme se dotazovala ve firmě Eltodo, dostala jsme odpověď, že již žádného takového hlídače nemají, že prý jen nějakého informátora, který obchází všechny parkovací místa v okolí a případně to má údajně kontaktní osobě nahlásit a ta prý přijede a učiní nějaká opatření. Dostala jsem i já doporučení , že prý když já na někoho narazím, tak mám zavolat na číslo co je na internetu. V pondělí jsme nezaparkovala v 15:15 hod. V úterý v 15:15 hod. bylo volné naštěstí jedno místo. Včera jsem opět neměla v době 17:25 hod. kde zaparkovat, tak jsem si prošla jen pár aut a ty měly již prošlé lístečky i třeba z ranních osmi hodin, ale všichni tam již stály přes stanovený zaplacený limit. Neměly žádné upozorňující cedulky od firmy Eltodo. Vím, že pronájem prochází výběrovým řízením, takže jsou určitě stanoveny nějaká pravidla. Můžete prosím tedy napsat jak to má fungovat a proč platící (rezidentní ) občané nemají šanci zde parkovat a to ani v době kdy mají fungovat parkovací hodiny. O víkendech nemluvě, to není šance vůbec, neb zde parkují všichni prodavači, které v obchodních domech pracují . Děkuji za zprávu, Kindlová Eva

Lokalita závady
část obce Teplice, Teplice, okres Teplice

není přiložena fotografie

Toto hlášení řeší
Bc. Markéta Kokšalová (odbor dopravy)

Vyjádření k hlášení
Dobrý den, děkujeme za Váš podnět a uvádíme následující:
Parkovací místa na Náměstí Svobody jsou provozována na základě smluvního vztahu s firmou ELTODO EG, a.s. a podle schváleného Parkovacího řádu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Dle parkovacího řádu lze na parkovacích místech parkovat pouze s platnou parkovací kartou nebo s platným parkovacím lístkem. Parkovací karty pro rezidenty nebo abonenty jsou vydávány pro účely dlouhodobého parkování na parkovacích místech a to firmou ELTOGO EG. Pro ostatní uživatele, kteří nemají parkovací karty, platí povinnost zaplatit parkovací lístek, který slouží jako doklad o zaplacení parkovného.
Parkovací místa jsou volně přístupná – jsou veřejným prostranstvím a mohou zde parkovat všichni uživatelé, kteří zaplatí parkovné (buď parkovací lístky, nebo mají parkovací karty) na stanovenou dobu a splní další podmínky dle parkovacího řádu. Mimo stanovenou provozní dobu, která je v pondělí až pátek od 8.00 – 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 – 12.00 hod., jsou veškerá parkovací místa zdarma přístupná všem uživatelům.
Zaplacením parkovací karty nevzniká tudíž automaticky povinnost mít zajištěné volné parkovací místo. Je to jen způsob úhrady za využívání placeného parkovacího stání. Trvalé zajištění jednoho konkrétního volného parkovacího stání, lze jen na základě povolení o zvláštním užívání komunikace, kdy nutným podkladem k této žádosti je souhlas Policie ČR a souhlas vlastníka komunikace. Dovolujeme si upozornit, že za posledních min. 5 let, vlastník komunikace nesouhlasil se zřízením vyhrazeného parkování.
Provozování míst placeného stání a činností s tím související jsou výhradně v kompetenci provozovatele, kterým je společnost ELTODO EG, a.s. Ohledně Vašeho podnětu ve věci neprovádění kontrol a nedodržování pravidel parkovacího řádu (placení parkovacích lístků, dodržování stanovené doby apod.) se musíte obracet na provozovatele. Dle našich poznatků a zkušeností se však domníváme, že firma svou činnost vykonává efektivně a řádně.

S pozdravem Bc. Markéta Kokšalová
oddělení dopravy


Bc. Markéta Kokšalová už není zaměstnancem Magistrátu města Teplice, můžete zobrazit organizační strukturu Magistrátu města Teplice a vyhledat náhradní kontakt.

Vytisknout hlášení

Zobrazit QR kód

Sdílet na Facebook

Poslat na email