NAHORU

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
HLÁŠENÍ ZÁVAD

Prohlížíte hlášení  

301023_a314

Stav zpracování
VYŘEŠENO

Název hlášení
Závada na zeleni - poškozování stromu při stavební činnosti

Datum nahlášení
30.10.2023

Kategorie závady
Veřejná zeleň

Popis závady
Řetenický les, vstup z Kyjevské ulice (cesta panelka), chceme upozornit OŽP Teplice na možné poškozování stromu (javor klen) způsobem > "navážkou" ve výšce cca. 150cm a nemožnosti zasakování vláhy do kořenového systému plochy tj. v celkovém obvodu půdorysu koruny dřeviny. Dále související opatření ochrany dřeviny v následujícím znění... Norma ČSN 83 9061: ... řeší ochranu ploch i stromů před chemickým znečištěním, tepelnými zdroji, zamokřením, navážce, snižování terénu, hloubení výkopů a také před mechanickým poškozením. Cituji bod 3.5 - ochrana stromů před mechanickým poškozením: stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením nejméně 1,8m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m od okraje plochy. Plot má chránit celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5m, u sloupovitých forem zvětšená o 5 m, po celém obvodu koruny (okapové linii). Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny (nedostatek místa), je nutno kmen obednit do výšky alespoň 2 m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanizmy, ohrožené větve se musí vyvázat nahoru, místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem. Tímto žádáme OŽP a ÚPSŘ, aby bylo neodkladně učiněno vhodné opatření-náprava, aby nemohlo docházet k možnému poškozování nebo ničení dřeviny.

Lokalita závady
Řetenice, Teplice, Teplice

Přiložená fotografie
Zobrazit fotografii v originální velikosti

Fotografie závady

Toto hlášení řeší
Ing. Dagmar Teuschelová (odbor životního prostředí)

Vyjádření k hlášení
Dobrý den, investorovi stavby bude neprodleně zaslána výzva k nápravě závadného stavu.
S pozdravem
----------------------------------
Dle sdělení investora bylo okolí stromu upraveno.
Příležitostně provedu kontrolu.
S pozdravem


Ing. Dagmar Teuschelová má v kompetenci:
Připomínky k sekání trávy, hrabání listí, úklidu zeleně, připomínky ke stavu stromů a keřů.

Vyhledat kontakt na řešitele na www.teplice.cz

Vytisknout hlášení

Zobrazit QR kód

Sdílet na Facebook

Poslat na email