NAHORU

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
HLÁŠENÍ ZÁVAD

Prohlížíte hlášení  

060524_c45c

Stav zpracování
V ŘEŠENÍ

Název hlášení
Neoprávněné nakládání s mobiliářem města

Datum nahlášení
06.05.2024

Kategorie závady
Závady na městském mobiliáři a dětských hřištích

Popis závady
Dobrý den, chtěla bych upozornit na neustále se opakující problém sgrupování mládeže a bezdomovů, kteří veřejně užívají různé návykové látky na lavicích v okolí zahradního domu a altánu, do kterého se lavice přesouvají dle potřeby a počasí. Nejenom, že tyto lavice typu nádražní hospody nebo pivní zahrady se stylově vůbec nehodí do prostřed zámecké zahrady, aleí hyzdí celkový dojem okolí ZD. Jsou "zneužívány" a trvale obsazeny bezdomoci nebo mládeží, kterou nikdo nekontrolouje, zda jsou vůbec plnoletí.... nakoupí si levný alkohol a do nočních hodin popíjejí, znečišťují a obtěžují okolí. Téměř denně musí zasahovat Policie ČR. Proto chci navrhnout, zda by se lavice hospodského typu se stoly mohly rozmístnit na vícero místech v rámci celého parku, aby nebyli všechny /myslím, že jsou 3 nebo 4/ soustředěny na jednom místě kolem zahradního domu, ale aby byly na různých místech v rámci zámecké zahrady, aby mohli být využívány i slušn ými návštěvníky parku... někde dál od zdroje levného alkoholu, a zda by u nich, nebo alespoň někde u vstupů do zahrady mohly být vybudovány veřejné toalety. Kolem ZD, pod stromy, pod keřmi a někdy i přímo na chodník si tzv. "hosté" ulevují přímo před očima návštěvníků parku. Je to nechutné a především nehygienické a nehodné lázeňského města. Děkuji

Lokalita závady
Teplice, Teplice

Přiložená fotografie
Zobrazit fotografii v originální velikosti

Fotografie závady

Toto hlášení řeší
Jarmila Jurčíková (odbor životního prostředí)

Vyjádření k hlášení
Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Stoly s lavicemi byly pořízeny na kulturní akce Malá Paříž. O jejich případném rozmístění po parku neuvažujeme. O vybudování veřejných toalet v parku také neuvažujeme, jelikož by to problematiku, kterou popisujete nevyřešilo. Veřejné toalety by byly placené, tak by tam chodili zas jen ty slušní. Rušení občanského soužití, jak ho výše popisujete, řeší Městská policie. Váš podnět bude projednán na vedení města.


Jarmila Jurčíková má v kompetenci:
Závady na lavičkách, kašnách, fontánách, herních prvcích v oplocených i neoplocených dětstkých hřištích, závady na mobilních toaletách na dětstkých hřištích.

Vyhledat kontakt na řešitele na www.teplice.cz

Vytisknout hlášení

Zobrazit QR kód

Sdílet na Facebook

Poslat na email