NAHORU

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
HLÁŠENÍ ZÁVAD

Prohlížíte hlášení  

130323_955a

Stav zpracování
VYŘEŠENO

Název hlášení
Nepořádek v okolí nezabezpečené budovy

Datum nahlášení
13.03.2023

Kategorie závady
Neudržovaná zeleň, která není v majetku města

Popis závady
Dobrý den, chtěl bych tímto nahlásit velký nepořádek v okolí budovy nádraží Teplice - Lesní brána. Oblast je obývána větším množstvím osob bez přístřeší. Samotná historická budova nádraží je volně přístupná, což urychluje destrukci objektu, jehož část před nedávnem zasáhl požár. Nepořádek se nachází v okolí budovy jak v ulici Na Pastvinách, tak i na kolejích trati 132. Prosím tedy o úklid prostranství a v ideálním případě o výzvu majitele budovy k jejímu zabezpečení. Děkuji.

Lokalita závady
Teplice, Teplice

není přiložena fotografie

Toto hlášení řeší
Mgr. Martina Mayerová (odbor životního prostředí)

Vyjádření k hlášení
Dobrý den, děkujeme za nahlášení. Lesní bránu jsem začala řešit minulý týden na podnět Městské policie. O požáru jsem nevěděla. Mám nafocený nepořádek od hlavního silničního tahu, přes bývalou nádražní budovu až po kolejiště a lesík za blízkou provozovnou. V nejbližších dnech budu kontaktovat vlastníky pozemků a nemovitostí pro sjednání nápravy. Jakmile budu mít bližší informace, jak bude tato oblast řešena, ozvu se Vám. (13.3.2023)

------------------------------------------------------------

Dobrý den, jsem v kontaktu s Drážním úřadem (posouzení bezpečnosti stavby a její případné zabezpečení) a s Českými drahami (sjednané jednání v místě ohledně nepořádku v okolí a na kolejišti, stavu budovy, problematiky lidí bez domova, nepořádku v prostorech bývalé nádražní budovy aj.). (13.3.2023)

-------------------------------------------------------

Dobrý den, dnes proběhlo místní šetření a jednání na lokalitě Lesní brána s Drážním úřadem, Českými drahami a kolegyní z úseku odpadů Magistrátu města Teplice. České dráhy vzorně pečují o pozemek vpravo od bývalé nádražní budovy a pravidelně zabezpečují budovu, přičemž destrukce tohoto zabezpečení, pravděpodobně ze strany osob bez domova, je značná. České dráhy ve spolupráci s Magistrátem města Teplice a Městskou policií Teplice zajistí úklid v místě bývalého nástupiště, podél trati a v oblasti konce rozšířené ulice Na Pastvinách. Magistrát města Teplice zajistí úklid při ústí ulice Na Pastvinách od hlavní silnice a postará se o dílčí úklid v zahrádkách. Zahrádky jsou bez nájemců, stavby budou časem zbourány a pozemky se nechají vyklidit. Ještě budu kontaktovat další vlastníky pozemků, na jejichž parcelách je rovněž nepořádek, jedná se ale už o širší okolí Lesní brány. (17.3.2023)

---------------------------------------------------------

Dobrý den, cituji z dopisu od Drážního úřadu ze dne 13.3.2023 ohledně bývalé žst. Lesní brána. " ....... stavby jsou ve stavebně technickém stavu, který neohrožuje své okolí, ze staveb neopadávají žádné části na přilehlé pozemky." Dále vybírám z dopisu následující informace: vlastník provádí prohlídky stavu zajištění budovy pravidelně cca v týdenním intervalu (mříže vylomeny a zcizeny, zámky zničeny, zazdívky částečně nebo úplně vybourány apod.), neprodleně je prováděna obnova zajištění; vlastník plní své povinností dle svých možností dostatečně. (21.3.2023)
-----------------------------------------------------------

Dobrý den, dne 4. 5. 2023 jsem provedla místní šetření na Lesní bráně. Přístřešek na bývalém nástupišti je zbořen. Majitel řeší havarijní situaci na jiných pozemcích, jsme v pořadí, počítá se s úklidem nejen bývalé výpravní budovy, ale i v okolí (podél ulice Na Pastvinách až západně k parkovišti). Ohledně pozemků širšího okolí Lesní brány,, budu psát opakovanou výzvu k úklidu vlastníkovi přilehlých lesů. (9. 5. 2023)
----------------------------------------------------------

Dobrý den, potvrzuji, že bývalá železniční budova a její blízké okolí podél ulice Na Pastvinách včetně parkoviště v její slepé části bylo uklizeno. Co se týká širšího okolí Lesní brány (přilehlé lesy), je od majitele pozemku přislíbeno, že největší místa černých skládek budou uklizena během letních prázdnin, v místech bujaré vegetace pak po konci vegetační sezóny. (24.5.2023)


Mgr. Martina Mayerová má v kompetenci:
Deratizace, dezinsekce, dezinfekce, regulace populace městských holubů. Handicapovaná zvířata. Neudržované pozemky mimo majetek Statutárního města Teplice na jeho území.

Vyhledat kontakt na řešitele na www.teplice.cz

Vytisknout hlášení

Zobrazit QR kód

Sdílet na Facebook

Poslat na email