NAHORU

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
HLÁŠENÍ ZÁVAD

Prohlížíte hlášení  

171023_da29

Stav zpracování
VYŘEŠENO

Název hlášení
Porušování veřejného pořádku - černé skládky velkoobjemového odpadu

Datum nahlášení
17.10.2023

Kategorie závady
Svoz odpadů a nádoby

Popis závady
V sídlišti Teplice-Řetenice ul. (Buzulucká, Duchcovská, Jaselská, Sokolovská cesta, Zrenjaninská) se téměř u každého kontejnerového stání na směšný odpad opakovaně ukládá od bezohledných a lhostejných osob velkoobjemový odpad všeho druhu, který do popelnic ani jeho blízkosti nepatří. Tímto žádáme kompetentní úředníky OŽP Teplice, MPT a bytových družstev, aby přijali účinné opatření proti tomuto nežádoucímu a přestupkovému jednání. Nechceme se brzy dočkat, že sídliště Řetenice, se bude také jednou ostudně nazývat "vyloučená lokalita" jako byl Chanov, Jirkov, Předlice, Přednádraží (Ostrava) a další.

Lokalita závady
Buzulucká 305/32, Teplice, 415 03, Teplice

Přiložená fotografie
Zobrazit fotografii v originální velikosti

Fotografie závady

Toto hlášení řeší
Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)

Vyjádření k hlášení
Dobrý den, předání objemného odpadu na sběrném dvoře je pro všechny občany města Teplic zdarma, navíc funguje v rámci sběrného dvora také RE-USE centrum, kam je možné uložit drobné věci, které ještě nedosloužily a není potřeba „vystavovat“ je k dalšímu použití vedle nádob a znečisťovat tak veřejná prostranství. Odbor ŽP, spolu s vedením města, nyní nově dojednal také spolupráci s Nábytkovou bankou Ústeckého kraje, které budou moci občané předat ještě využitelné věci (veškerý nábytek, elektro, hračky apod.), přičemž věci budou zdarma vyzvednuty přímo v domácnostech, bez nutnosti odvozu. Zároveň jsme jednali se stěhovacími společnostmi, abychom zmapovali nabídku v TP a mohli občanům předat kontakty na firmy, které jim odvoz již nevyužitelných věcí na sb. dvůr (který je pro řadu občanů problematický) zajistí. Letáček se souhrnnými informacemi o možnostech naložení s tímto druhem odpadu (případně předání věcí, které ještě nejsou odpadem) aktuálně připravujeme a měl by být v oběhu (na webových stránkách města, v tisku, zaslán bytovým družstvům atd.) koncem měsíce a následně také vyvěšen na klecová kontejnerová stání. Snažíme se tak aktualizovat a průběžně pro občany doplňovat škálu možností, jak s odpady (případně věcmi, které již nechtějí sami využívat) nakládat. Bohužel toto úsilí ani informační kampaně, nejsou všespasující a někteří spoluobčané i přes veškeré dostupné informace a fakt, že se dopouštějí pokutovatelného přestupku, odpad stejně odloží k nádobám. Hlídky Městské policie samozřejmě takové jednání pokutují, pokud jsou mu svědkem a viníkovi jej mohou prokázat. V nejmenovaných stanovištích již také fungují fotopasti. Pokud však viník není přistižen, nezbývá nám než jen zajistit úklid.
Obracíme se tedy také na všechny občany, kterým na pořádku v jejich okolí záleží, uvidí-li někoho okolo nádob vyhazovat odpad nebo např. zastavit jakékoliv auto a vykládat z něj odpad, volat ihned bezplatnou linku 156 Městské policie. Hlídka je zpravidla na místě velmi rychle a věc na místě prošetří. Zároveň Váš podnět předávám na vědomí také řediteli Městské policie s žádostí o součinnost, aby se hlídky na tuto problematiku v dané lokalitě více zaměřily.


Eva Pavlíková má v kompetenci:
Připomínky ke kontejnerovým stáním, ke svozu odpadu, závady na nádobách na odpad, odpadkových koších, výskyt černých skládek.

Vyhledat kontakt na řešitele na www.teplice.cz

Vytisknout hlášení

Zobrazit QR kód

Sdílet na Facebook

Poslat na email