NAHORU

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
HLÁŠENÍ ZÁVAD

Prohlížíte hlášení  

190123_8cfd

Stav zpracování
VYŘEŠENO

Název hlášení
Novoveská - chybějící retardér

Datum nahlášení
19.01.2023

Kategorie závady
Závady na komunikacích

Popis závady
V rámci koncepce BESIP je zapotřebí učinit opatření u ZŠ Bílá Cesta. Na ul. Novoveská v prostoru křižovatky s ul. Verdunská a Opavská je sice v prostoru přechodů prováděn v ranních hodinách často dohled městské policie, avšak toto se děje nepravidelně a bezpečnost chodců, zejm. školou povinných dětí je nutné posílit min. dalšími prostředky a to nejméně instalací zpomalovacích retardérů, neboť vozovka je zde v kopci a vozidla se tak zákonitě pohybují vyšší rychlostí.

Lokalita závady
Novoveská, Teplice, Teplice

není přiložena fotografie

Toto hlášení řeší
Daniel Městka (odbor dopravy)

Vyjádření k hlášení
Dobrý den, o tomto místě samozřejmě víme, ale osazení příčného prahu bychom považovali až za krajní řešení. Toto i další podobná místa v Teplicích postupně řešíme. Nabízí se doplnění dopravního značení, nasvětlení přechodů pro chodce, popř. stavební úpravy.
Vzhledem k časové náročnosti bude toto hlášení přesunuto do stavu "vyřízeno" i když řešení bude pokračovat.


Daniel Městka má v kompetenci:
Správa, údržba a studie dopravního značení, placené parkování, informační systém na území města, vězeňská služba, vlajková výzdoba, koncept cyklotras a cyklostezek.

Vyhledat kontakt na řešitele na www.teplice.cz

Vytisknout hlášení

Zobrazit QR kód

Sdílet na Facebook

Poslat na email