NAHORU

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
HLÁŠENÍ ZÁVAD

Prohlížíte hlášení  

241023_44d1

Stav zpracování
VYŘEŠENO

Název hlášení
Přeplněné popelnice, odpad všude kolem nich

Datum nahlášení
24.10.2023

Kategorie závady
Svoz odpadů a nádoby

Popis závady
Dobrý den, chci požádat, jelikož se jedná o opakovaný problém přetrvávající věčnost, zda by bylo možné zabezpečit svoz odpadů z podzemních kontejnerů v ul. U Zámku, v blízkosti problémového Zahradního domu, vícekrát než jen jednou týdně. Pokud já vím, odpad se vyváží jenom v úterý, ale bylo by vhodné, aby se vyvážel také minimálně v pátek nebo sobotu, před velkým náporem o víkendech. To samé se týká odpadkových košů v Zámeckém parku, ty se o víkendech sobota - neděle, ale často ani v pátek, kdy dochází k největšímu znečišťování parku, vůbec nevyprázdňují a ani se neuklízí odpad kolem laviček a podobně. Jelikož tento problém je cyklický, bylo by vhondé osoby, které nepořádek schválně systematicky a pravidelně dělají, postihovat. Třeba i zákazem vstupu do parku. Jsou to lehce identifikovatelné pravidelně se tam zdržující osoby.... Děkuji za pochopení

Lokalita závady
Teplice, Teplice

Přiložená fotografie
Zobrazit fotografii v originální velikosti

Fotografie závady

Toto hlášení řeší
Eva Pavlíková (odbor životního prostředí)

Vyjádření k hlášení
Dobrý den, dle tvrzení několika dotázaných subjektů v ul. U Zámku, které podzemní kontejnery sami využívají, je prý poměrně častým jevem, že zde zastaví auto a odpad zde vyloží. Nelze posoudit, zda se jedná o místní, kteří zde bydlí nebo občany či dokonce firmy zcela odjinud. Pokud by byl odpad přivážen odjinud, kontejnery pak kapacitně nedostačují. V tomto smyslu doporučuji pokud jste něčeho takového svědkem, volat bezplatnou linku Městské policie tel. 156, která obratem vyšle hlídku a věc na místě prošetří. Zároveň již byly učiněny kroky k navýšení četnosti svozu. Častější svoz je však podmíněn osazením dodatkové tabulky s vyhrazeným termínem svozu tak, aby bylo zajištěno odparkování vozidel ze čtyř parkovacích míst před kontejnery a umožněn k nim přístup svozového vozu. Schvalovací proces úpravy dopravního značení trvá cca 3 měsíce. Svoz tedy můžeme posílit jakmile bude schváleno a osazeno.
Svoz odpadkových košů je v tomto období prováděn denně od pondělí do soboty. Váš podnět předám k prověření svozů dle záznamů GPS daného vozu odpovědnému dispečerovi, nemáme však hlášeno, že by se některý ze svozů dle pravidelného harmonogramu v uplynulých týdnech nerealizoval. Nutno však podotknout, že v celé Zámecké zahradě je cca 70 odpadkových košů a vytváření nepořádku je tedy také o přístupu lidí. Pokud vidím, že nejbližší koš už je zaplněn – vždy mám v dosahu jiný, který mohu využít, není nutno kupit odpad kolem jednoho. Nedělní svozy již v tomto období s ohledem na chladnější počasí, se kterým klesá také návštěvnost parku, nejsou z našeho pohledu efektivní co se vynaložených prostředků týče a realizovány nejsou. Vše je svezeno a uklizeno při pondělním svozu. Osoby, které přistihne hlídka Městské policie při znečišťování veřejného prostranství, mohou být pokutovány, zakázat vstup do parku jim však nelze.


Eva Pavlíková má v kompetenci:
Připomínky ke kontejnerovým stáním, ke svozu odpadu, závady na nádobách na odpad, odpadkových koších, výskyt černých skládek.

Vyhledat kontakt na řešitele na www.teplice.cz

Vytisknout hlášení

Zobrazit QR kód

Sdílet na Facebook

Poslat na email