NAHORU

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
HLÁŠENÍ ZÁVAD

Prohlížíte hlášení  

300717_2535

Stav zpracování
NELZE VYŘÍDIT

Název hlášení
Nadměrné obtěžování hlukem

Datum nahlášení
30.07.2017

Kategorie závady
Nezařazeno

Popis závady
Každý občan má nezadatelné právo, mimo jiné, na klid, tj. aby nebyl obtěžován nadměrným hlukem. Konec, konců o tom hovoří Občanský zákoník: Sousedská práva upravuje občanský zákoník. V § 127 se říká: "Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména,............................................................. nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat ...................atd. V blízkém sousedství je známá restaurace Městské sály, kde téměř každý týden (někdy i 2x) probíhají zábavy, či svatby doprovázené hlasitou hudební produkcí. V zimním období hluk hudby příliš neproniká, tak neruší, ale v letních dnech jde o nesnesitelný hluk, kterým je obtěžována veliká část Trnovan. Svatby zde velice často mají naši cikánští spoluobčané a taková svatba začíná již brzo dopoledne a pokračuje často i po úřední hodině stanovené pro noční klid. Chápu, že je jim tam vedro, tak si otevřou okna a jejich jednotvárně znějicí hudba nám přehluší vlastní hovor i televizní vysílání. My v bytech nemáme klimatizace, tak musíme alespoň trochu větrat, ale provozovatel sálu, kde probíhají hudební produkce, by klimatizaci měl mít! Pak by se neotvírala okna a my nemuseli trpět tu nesnesitelnou hudbu téměř celý den. Magistrát města by měl učinit neprodleně nezbytné kroky směřující k nápravě, tj. k odstranění obtěžujícího hluku! Měl by provozovateli restaurace nařídit instalaci klimatizace a zákaz otvírání oken v době hudebních produkcí! Proč mám já poslouchat hudbu, kterou nechci a neslyšet nic jiného?

Lokalita závady
ulice Emilie Dvořákové, Teplice, okres Teplice

není přiložena fotografie

Toto hlášení řeší
Jiří Hrad (oddělení informatiky a výpočetní techniky)

Vyjádření k hlášení
Dobrý den, aplikace Hlášení závad neslouží k hlášení věcí, které vyžadují okamžitou reakci, tedy například upozornění Městské policie na rušení nočního klidu, viz upozornění před nahlašováním závady.


Jiří Hrad má v kompetenci:
Technická správa Hlášení závad

Vyhledat kontakt na řešitele na www.teplice.cz

Vytisknout hlášení

Zobrazit QR kód

Sdílet na Facebook

Poslat na email